Viden om kontorprogrammer

På denne side vil jeg redegøre for min viden og erfaring for forskellige programmer, hvis du har modtaget en CV fra mig vil der på denne side være flere og uddybende beskrivelser af min viden.

Excel, Expert

Jeg har arbejdet meget med Excel med at validere data fra virksomhedens Administrative systemer til brug i andre systemer, som eks. flytte data til nye administrative systemer. Også til brug i opgaver med at dokumentere styklister, kalkulationer m.m. Især som dokumentation til myndigheder, eller vise forskellen imellem to styklister Er der funktioner som der ikke har været tilgængeligt i Excel, har jeg har med held udviklet dem med programmeringssproget VBA eller C#