Gåsebille bekæmpelse

Gåsebiller bekæmpelse i Vestkysten

​Gåsebillelarver kan være et stort problem i græsplæner over hele landet. Særligt i Vestjylland, hvor vi har masser af sandet jord, bliver gåsebillelarverne synlige. Synlige er også de græstotter, som fuglene kommer og river af, når de leder efter larverne i græsplænen. Det samme gælder stankelbenslarver.

Udlægning på græsplæne af Merit-Turf, som er et miljøvenligt middel med stor effekt: ca. 90% Udlægges mod gåsebillelarver ultimo maj - primo juli for at få optimal effekt.

Pris for de første 200 m2: 925,- 

Har du mere end 200 m2, betaler du herefter 35,-kr. pr. 10 m2.

​Få hjælp og vejledning til gåsebiller bekæmpelse

Bekæmpelse af gåsebiller kræver timing. For at man kan ramme larverne i det rette udviklingstrin, skal gåsebiller bekæmpelse foretages fra sidst i maj til først i juli. Gåsebillerne udklækkes kun i en generation om året, og derfor er timingen essentiel, når kampen mod billerne sættes ind.

​Problemet med både gåsebiller og stankelbenslarver, er deres påvirkning af græsplænen. Da larverne lever af for eksempel små græsrødder, kan larverne være skyld i, at store partier af græsplænen ødelægges. Dette kan undgås med den rette gåsebiller bekæmpelse eller stankelbenslarver. 

​Kontakt os allerede i dag

Har du brug for hjælp er velkommen til at kontakte Molehunter.dk fra Oksbol, der kører ud over hele Esbjerg og Varde Kommune. Ring til os på telefon 26 33 87 12 eller skriv til os på e-mail peter@molehunter.dk.